Algemene Voorwaarden 

per September 2019

Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente versie van de website.

Met het volgen van een proefles of reguliere les ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga & Joy Heemskerk. 

Als je les volgt bij Yoga & Joy Heemskerk ben je altijd zelf verantwoordelijk voor wat je wel en niet doet. Laat daarom altijd weten of je blessures hebt, of bijvoorbeeld zwanger bent. 

Elke cursist/yogi is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. 

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Yoga & Joy Heemskerk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De cursist(e)/yogi wordt geacht in staat te zijn lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

Yoga & Joy Heemskerk bewaart op geen enkele manier persoonlijke informatie van klanten. Er zijn geen dossiers omdat er nooit om gevraagd is. Er is niet meer informatie van elke klant of geïnteresseerde aanwezig dan naam, mailadres en telefoonnummer. Deze zijn nodig om je met name op de hoogte te stellen van het wijzigen/annuleren van een geplande les of om een nieuwsbrief te sturen die je ten alle tijden kunt "unsubscriben"met of zonder opgaaf van reden. Als er bijzonderheden zijn meld je die zelf mondeling of in een door jouw gestuurde mail, en alleen omdat je dat vermelden zelf nodig acht. Deze bijzonderheden zijn nodig om verantwoord yogales te kunnen ontvangen en yogales te kunnen geven . 

Er is eenmalig een proefles van €1 mogelijk. Na de proefles laat je weten of je wel of niet doorgaat. Wil je meer (soorten) lessen "proeven" dan betaal je verder per losse les. Bij Yoga & Joy Heemskerk kun je indien gewenst altijd losse lessen volgen, kijk onder het kopje ‘informatie’.

Een 5 of 10 rittenkaart zijn persoonlijk en zijn nooit overdraagbaar.

Een 5 of 10 rittenkaart is vanaf de startdatum 5 maanden geldig. In geval de studio gesloten is, kan de duur van de kaart verlengd worden. (bijvoorbeeld met kerst of na een zomerstop). Hier gaan we redelijk en klantvriendelijk mee om.

De looptijd van een kaart wordt niet verlengd als gevolg van je eigen vakantie en/of ziekte. Uitzondering: bij ongeval en/of blessures/ziekten die yoga voor langere tijd (langer dan een aantal weken) onmogelijk maakt. Overleg dit met de eigenaar van de yogastudio. Er wordt geen geld teruggegeven als de kaart niet op tijd volgemaakt kan worden. Je kunt de kaart ook niet doorgeven aan een ander.

Als de les door ziekte van de docent een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. doorgegeven op deze site en/of op facebook, of er wordt en geschikte vervanger ingezet. Wij doen ons best je niet voor een gesloten deur te laten staan. 

Het lesgeld dient vooraf contant te worden betaald. In de studio kan niet gepind worden. 

In principe wordt er op feestdagen geen les gegeven, tenzij anders is gecommuniceerd. 

Elke cursist/yogi van de studio gaat netjes met de ruimte en de spullen die daar in staan om. 

Elke cursist/yogi van de studio dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden. Roken, kauwgum en het gebruik van mobiele telefoons is in de yoga ruimte niet toegestaan. 

Yoga & Joy Heemskerk is nooit aansprakelijk voor diefstal van uw eigendommen vanuit de yogastudio. Neem daarom zo min mogelijk mee, alleen het hoogst noodzakelijke als een handdoek, sokken en dergelijke.